Manual Center

Last Updated :
March 20, 2018

ปรับรูปแบบหน้า Report บนเว็บไซต์

Report บนเว็บไซต์ owner.foodstory.co มีบางส่วนเพิ่มและปรับหน้าของเว็บไซต์

ปรับรูปแบบหน้า Report บนเว็บไซต์

owner.foodstory.co

เข้าหน้า Log in

ใส่ E-mail และ Password

Login เข้าสู่หน้า Report

เมื่อเข้าสู้หน้าเว็บ

คลิกไปที่ รายงานสรุป

อยู่ที่หน้า ภาพรวมสินค้า

ด้านบน

สิ่งที่เพิ่มขึ้นมา คือ บิลที่ปิดไปแล้ว กับ บิลที่ยกเลิก

ด้านล่าง

สิ่งที่เพิ่มขึ้นมา คือ สินค้า

มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
MORE FROM MANUAL

คู่มืออื่น ที่คุณอาจสนใจ