Manual Center

Last Updated :
March 20, 2018

การจัดการโต๊ะ (กรณีมีอาหารอยู่ในโต๊ะ)

ยกเลิกโต๊ะ, ย้ายโต๊ะ, รวมโต๊ะ, ย้ายเมนู

การจัดการโต๊ะ (มีอาหารอยู่ในโต๊ะ)

กรณีเปิดโต๊ะอาหารเเล้วมีการสั่งออเดอร์เเล้วในโต๊ะ หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงโต๊ะ สามารถทำได้ดังนี้

มีขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้
มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
MORE FROM MANUAL

คู่มืออื่น ที่คุณอาจสนใจ