Manual Center

Last Updated :
July 30, 2019

ช่วยเหลือ (Help)

ช่วยเหลือ (Help)

ขั้นตอนที่ 1

(1) กดปุ่ม รูปดาว

(2) กดปุ่ม ช่วยเหลือ

ขั้นตอนที่ 2

(1) แสดงข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการใช้งาน Application

(2) กดปุ่ม เพื่อส่งข้อมูลให้ทาง ทีมงาน FoodStory ตรวจสอบ

(3) หากข้อมูลการขาย(โต๊ะ) ที่เปิดไว้หายไป ให้กดที่ปุ่มนี้เพื่อดูข้อมูลที่เปิดโต๊ะค้างไว้ เเละบันทึกข้อมูลการขายกลับลงไปใหม่ได้

(4) กดปุ่ม เพื่อส่งข้อมูลในทาง ทีมงาน FoodStory ตรวจสอบ

มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
MORE FROM MANUAL

คู่มืออื่น ที่คุณอาจสนใจ