Manual Center

Last Updated :
March 20, 2018

แก้ไขร้านอาหาร (Edit Restaurant)

แก้ไขร้านอาหาร (Edit Restaurant)

ขั้นตอนที่ 1

(1) เมื่อผู้ใช้งานอยู่หน้าก่อนเข้าสาขาเเล้วนั้น สามารถแก้ไขข้อมูลของร้านอาหารได้ โดยกดที่ภาพดินสอ

(2) เลือกเเก้ไขร้านอาหาร

ขั้นตอนที่ 2

ข้อมูลร้านอาหารที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ จะเเบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

(1) แก้ไขประเภทของร้านอาหาร

(2) แก้ไขสัญชาติของร้านอาหาร

(3) แก้ไขสีที่ใช้ในระบบ FoodStory

(4) แก้ไขภาพร้านอาหาร & โลโก้ของร้านอาหาร

(5) แก้ไขเรื่องราวร้านอาหาร

(6) เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยเเล้วให้กดปุ่มตกลง

มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
MORE FROM MANUAL

คู่มืออื่น ที่คุณอาจสนใจ