Manual Center

Last Updated :
March 20, 2018

แก้ไขสาขา (Edit Branch)

แก้ไขสาขา (Edit Branch)

ขั้นตอนที่ 1

(1) เมื่อผู้ใช้งานอยู่หน้าก่อนเข้าสาขาเเล้วนั้น สามารถแก้ไขข้อมูลของร้านอาหารได้ โดยกดที่ภาพดินสอ

(2) เลือกเเก้ไขสาขา

ขั้นตอนที่ 2

(1) ให้เลือกสาขาที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไขสาขา

(2) ระบบจะแสดงหน้าข้อมูล ของสาขานั้นๆ สามารถแก้ไขสาขาภายในหน้านี้ได้เลย

ขั้นตอนที่ 3

(1) แสดงชื่อสาขาปัจจุบัน หากต้องการเปลี่ยนสามารถกดลบและแก้ไขได้เลย

(2) เป็นกดปักหมุดสาขา และการแก้ไขที่อยู่

       2.1 กดที่สัญลักษณ์ปักหมุด เเละลากลงบนแผนที่ดังภาพ

       2.2 หลักจากปักหมุดเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงที่อยู่อัตโนมัติ หากที่อยู่ผิดสามารถกดลบและแก้ไขได้เลย

(3) กรอกเบอร์โทรร้านอาหาร

(4) กรอกเว็บไซต์ร้านอาหาร

(5) เป็นขั้นตอนการใส่ เวลาเปิด-ปิด ร้านอาหาร

    การเพิ่มเวลา

       5.1 เลือกเวลา เปิด-ปิด ร้านอาหารของสาขานี้

       5.2 เลือกวันที่

       5.3 กดปุ่มเพิ่มเวลา

       5.4 แสดงเวลาที่ทำการเปิด-ปิดร้านอาหารของสาขานี้

 .   การลบเวลาเปิด-ปิดร้านอาหาร

       ให้กดที่รูปกากบาท

จากภาพ ร้านเปิดวัน จ.-พฤ. เวลา 9:00-20:00 น.

(6) ติ๊กถูกเลือกคำอธิบายร้านอาหารของสาขานี้ เช่น ร้านสาขาลาดพร้าว มีที่จอดรถ รับบัตรเครดิต เป็นต้น

(7) กดปุ่มตกลงเพื่อบันทึกการเปลี่ยนเเปลงข้อมูลสาขา

ขั้นตอนที่ 4

(1) กดปุ่มกลับเพื่อเข้าสู่หน้าก่อนเข้าสาขา

(2) แสดงหน้าก่อนเข้าสาขา

มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
MORE FROM MANUAL

คู่มืออื่น ที่คุณอาจสนใจ