Manual Center

Last Updated :
November 5, 2018

เอกสารการยื่นขอ Dynamic QR Code กับธนาคาร

เอกสารการยื่นขอ Dynamic QR Code กับธนาคาร

การยื่นขอ QR Code ทางผู้ประกอบการจะต้องดาว์นโหลดเอกสาร และกรอกรายละเอียดส่งกลับมาที่ บริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จำกัด เพื่อทำการตรวจสอบ หลังจากนั้นทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้กับธนาคาร

โดยเอกสารจะประกอบไปด้วย

  • ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
  • ใบสมัคร QR Code
  • เงื่อนไข และข้อตกลงการยื่นขอ QR Code 

โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่: goo.gl/jRM4kc

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวมเอกสารใบสมัคร พร้อมสำเนาต่างๆ เพื่อยืนยันหลักฐาน

ประกอบไปด้วย

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

ใส่ซองเดียว และ โปรดจ่าหน้าซอง

ใบสมัครงานร้านค้า QR: ชื่อร้าน  (POS: FOODSTORY)

7 ซอย ลาดพร้าว 23

อาคารนพณรงค์ ชั้น 5,

จันทรเกษม, จตุจักร,

กรุงเทพ 10900

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ และส่งหลักฐานข้อมูลให้กับทางธนาคารภายใน 7 วันทำการ

ธนาคารจะติดต่อกลับหาร้านค้า 3 ครั้ง ภายใน 2 วันทำการ หลักจากได้รับเอกสาร

โดยกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ ธนาคารจะทำการค้างเรืองไว้ 10 วันทําการ

หลังจากนั้นจะทำการปิดงานนั้น + ส่ง SMS แจ้ง Reject ลูกค้า

มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองกรค์ชั้นนำที่เลือกใช้เรา
MORE FROM MANUAL

คู่มืออื่น ที่คุณอาจสนใจ