Manual Center

Last Updated :
May 10, 2018

สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (How to Create FoodStory Account)

สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (How to Create FoodStory Account)

ในการจะใช้งาน Application : FoodStory Owner | Smart POS นั้น ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องสมัครเพื่อเข้าใช้งาน Application โดยการ สร้างบัญชีผู้ใช้งานของร้านค่าขึ้นมาก่อน โดยขั้นตอนการส่งบัญชีผู้ใช้มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

1. เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาใน Application : FoodStory Owner | Smart POS เเล้วนั้น ให้ผู้ใช้งานเลือกเเถบเมนูทดลองใช้ฟรี (ระบบเปิดให้ทดลองใช้งานฟรี ได้ 30 วัน) 

2. ดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 2

1. กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน 

- บัญชีเจ้าของร้าน ชื่อ-นามสกุล เจ้าของร้าน 

- เบอร์โทรเจ้าของร้าน 

- Email ที่ใช้เข้าระบบ FoodStory 

- รหัสผ่าน ที่ใช้เข้าระบบ FoodStory โดยที่ รหัสจะต้อง 

     1.) ตัวอักษรรวมกันอย่างน้อย 8 ตัว 

     2.) ตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว 

     3.) ตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย 8 ตัว 

     4.) ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว

2. กรอกข้อมูลของร้านอาหาร 

- ชื่อร้านอาหาร 

- ประเภทร้าน 

- สัญชาติของอาหารที่ขายภายในร้าน 

- เลือกประเภทของร้านอาหาร โดยจะมีให้เลือก 2 แบบ 

     1. นั่งโต๊ะ - กินก่อนจ่าย (Full Restaurant) 

     2. บริการเร็ว - จ่ายก่อนกิน (Quick Service) 

*ส่วน Packag Buffet ผู้ใช้จะต้องแจ้งกับทาง ทีม Support ของ FoodStory เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขประเภทของร้านอาหารให้

3. เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดครบเเล้วให้กดตกลง เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3

1. ให้ตรวจสอบ Email อีกครั้ง หากข้อมูลถูกต้องให้กด CORRECT เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปแต่หากข้อมูล Email ผิดให้กด CANCEL เพื่อกลับไปแก้ไข Email

2. เลข 4 ตัวนี้ เรียกว่า PIN ใช้สำหรับเข้าใช้งานระบบ นอกจากนี้ PIN ของเจ้าของร้านสามารถดำเนินการทุกอย่างได้ภายในระบบ จึงไม่ควรให้พนักงานทุกคนใช้ PIN ของเจ้าของร้าน

3. กดเริ่มใช้งานจะเข้าสู่ระบบทันที

4. กดกลับสู่หน้าหลัก จะกลับไปหน้าแรก(หน้า Login) ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูล Email และ รหัสผ่านจากขั้นตอนที่ 2 เพื่อเข้าใช้งานระบบ

มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
MORE FROM MANUAL

คู่มืออื่น ที่คุณอาจสนใจ