Manual Center

Last Updated :
February 25, 2019

การสร้างโปรโมชันลดราคาสินค้าเมื่อซื้อครบ X ชิ้น

การสร้างโปรโมชันลดราคาสินค้าเมื่อซื้อครบ X ชิ้น

1.กดปุ่ม

2. เลือก

3. เลือกรูปแบบสินค้าเงื่อนไข

4. เลือกรูปแบบสินค้าส่วนลด

5. เลือกรูปแบบส่วนลด

6.กดปุ่มต่อไป

7. กำหนดจำนวนสินค้าขั้นต่ำที่ต้องซื้อ

8. เลือกเมนูที่ต้องการให้ลดราคา

9.กดปุ่มต่อไป

10. กรอกจำนวนส่วนลด

11. กำหนดจำนวนสินค้าที่ได้ส่วนลด ( หากไม่จำกัดให้เว้นไว้ )

12. เลือกเมนูที่ ต้องการให้ลดราคา

13. กดปุ่มต่อไป

14. กรอกรายละเอียดของโปรโมชั่น

15.กดปุ่มต่อไป

16. อัพโหลดรูปภาพโปรโมชันหรือสร้างขึ้นใหม่


17. สร้างรูปโปรโมชั่นขึ้นมาใหม่

18. กดปุ่มต่อไป

19. ตรวจสอบความถูกต้องของโปรโมชั่นก่อนบันทึก

20. กดปุ่มเสร็จสิ้น


มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
MORE FROM MANUAL

คู่มืออื่น ที่คุณอาจสนใจ