Manual Center

Last Updated :
March 20, 2018

การสร้างและแก้ไขเมนู ( Create and Edit Menu )

การสร้างและแก้ไขเมนู ( Create and Edit Menu )

การสร้างและแก้ไขเมนู

ขั้นตอนเข้าไปที่หน้าการแก้ไขเมนูมีดังนี้

(1) กดปุ่ม รูปดาว

(2) กดปุ่ม แก้ไขเมนู&โปรโมชั่น

(3) กดปุ่ม แก้ไขเมนู

การสร้างทีละเมนู

ขั้นตอนการสร้างทีละเมนู

การสร้างทีละเมนู จะสามารถใส่รายละเอียดข้อมูลของเมนูได้มากกว่าการสร้างหลายเมนู

การสร้างหลายเมนู

สามารถสร้างหลายเมนูพร้อมกันได้ เเต่รายละเอียดต่างๆจะใส่ข้อมูลได้น้อยกว่าการสร้างทีละเมนู

ขั้นตอนการสร้างหลายเมนู

การแก้ไขเมนู

ขั้นตอนแก้ไขทีละเมนู

ขั้นตอนไก้ไขหลายเมนู

การ Import Menu ผ่าน Excel File สำหรับเปิดร้านครั้งแรก

มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
MORE FROM MANUAL

คู่มืออื่น ที่คุณอาจสนใจ