Manual Center

Last Updated :
May 10, 2018

การเปลี่ยน Password & PIN และข้อมูลส่วนตัว

การเปลี่ยน Password & PIN และข้อมูลส่วนตัว ของเจ้าของร้านและผู้จัดการร้าน

ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนของPassword & PIN ของเจ้าของร้านและผู้จัดการร้าน จะต้องดำเนินการในหน้าก่อนเข้าสาขา โดยมีขั้นตอนการทำงาน


ขั้นตอนที่ 1

(1) กดปุ่ม ส่วนบุคคล

ขั้นตอนที่ 2

(1) กดที่ภาพวงกลม เพื่อทำการอัพเดตรูปภาพใหม่

(2) แสดงข้อมูลส่วนตัวปัจจุบัน หากต้องการแก้ไข ให้แก้ไขในส่วนนี้ได้เลย

(3) กดปุ่ม เพื่อเปลี่ยน PIN 4 หลัก ประจำตัว

(4) กดปุ่ม เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน หลังจากกดปุ่มเเล้วระบบจะเเสดงหน้าให้กรอดรหัสผ่านเดิมเเละรหัสผ่านใหม่ดังภาพ

หน้าต่างเปลี่ยนรหัสผ่าน

(5) กดปุ่มตกลง เพื่อทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อ(1) และข้อ(2)

มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
MORE FROM MANUAL

คู่มืออื่น ที่คุณอาจสนใจ