ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

บริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จำกัด

เป็นบริษัทชั้นนำที่พัฒนาโปรแกรมมือถือที่จะช่วยบริหารการ จัดการร้านอาหารและให้คำปรึกษากับลูกค้าแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ เรามีทีมงานที่มี ความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์การทำงานจากองค์กรขนาดใหญ่ที่หลาย ๆ คนรู้จักกันดี ในบริษัทมหาชนต่างๆ จุดมุ่งหมายของเราคือการพัฒนา Application เพื่อตอบสนองความ ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบของภาพลักษณ์และการบริหารการจัดการในธุรกิจ เพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด


FoodStory คือระบบสำหรับเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ที่จะช่วยบริหารการจัดการภายในร้าน แบบมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Business Report หรือในด้านของ Marketing ที่จะสามารถทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถ เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและเข้าถึงผู้บริโภคได้แบบ Real-Time.

สมัครงาน

Stock Controller & Admin Officer

Responsibilities (รายละเอียดของงาน)

- จัดซื้อและบริหารจัดการควบคุมสินค้าคงคลัง สำหรับฝ่ายขาย
- จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน ของใช้ ในออฟฟิศ
- รวบรวมเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องจากแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี
- รับวางบิลและตรวจสอบเอกสาร
- จัดเตรียม/ประสานงานกับแมสเซ็นเจอร์เพื่อจัดส่งเอกสารต่างๆ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Qualification

- เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์  ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- สามารถใช้ Google Sheet / MS Excel  ได้
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือร้อร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ


Helpdesk Support

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ให้คำปรึกษา และ ตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ผ่านโทรศัพท์, Line@ และ FB messenger
- ทำการบันทึกการทำงานผ่านระบบ Online ในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถเรียนรู้ และ ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ต่างของระบบให้ทำงานตามที่ออกแบบไว้
- เขียนอธิบายวิธีการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านอาหารผ่าน Application FoodStory Owner
- ออกไปติดตั้ง / บำรุงรักษา / สอนวิธีการใช้งาน ระบบร้านอาหารที่สำนักงานหรือร้านของลูกค้า
- ออกแบบ และให้คำปรึกษา การวางระบบ network สำหรับร้านอาหารของลูกค้า

คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีทักษะในการสื่อสาร, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และชอบทำงานเป็นทีม
- สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบจัดการร้านอาหาร หรือ POS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Network/IT Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ


FullStack Web Developer

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- พัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP CSS และ JavaScript
- พัฒนา API ด้วยภาษา PHP สำหรับเชื่อมต่อกับ Mobile Application หรือ Web Application
- ประเมินระยะเวลาในการจัดทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแจ้งให้ทางทีมงานขาย และทีมการตลาดทราบ
- รับผิดชอบจัดทำงานให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ร่วมกับทีมพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง
- แก้ไข Bug ตามที่ได้รับแจ้งจากทีมทดสอบระบบ
- ติดต่อ ผสานงานกับทีม IT ของลูกค้า สำหรับทำการเชื่อมต่อ API
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้การทำงานให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP CSS และ JavaSctipt ได้
- มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล สามารถเขียน Query ด้วยภาษา SQL ได้เป็นอย่างดี
- สามารถออกแบบฐานข้อมูล และวิเคราะห์การทำงานของระบบได้เป็นอย่างดี
- รักในการพัฒนาระบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม
- ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม (optional)

- มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ โดยใช้ Laravel Framework / Boostrap / Vue.js


Quality Assurance (QA) - Mobile and Web Application Tester

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ออกแบบ Test Cases, Test Plans, Test Reports
- ตรวจสอบและทบทวนความต้องการของระบบ จัดทำเอกสารผลการทดสอบ
- ทดสอบโปรแกรมและวิเคราะห์ผลการทดสอบ
- ตรวจสอบคุณภาพของระบบและรายงานไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบระบบการใช้งานจริง ติดตามผลการทดสอบ และสรุปผลการอนุมัติก่อนการส่งมอบ
- สามารถสอนการใช้งานให้แก่ลูกค้า และมีความรู้เชิงเทคนิค
- หากมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- ทำงานร่วมกับทีมตามระยะเวลาที่ประเมินไว้ จัดการตารางงาน
- ทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์เพื่อทำแผนการทดสอบระบบ
- พัฒนาแผนการทดสอบแอพลิเคชัน ระบบ และกระบวนการทดสอบ
- พัฒนา Test Scenarios, Test Cases และ Test Plan
- มีทักษะในด้านการสื่อสารกับลูกค้า


iOS Developer

Responsibilities

- Create and develop on iOS applications and maintain mobile applications using Swift.
- Solving bugs and handle issues of the running applications.
- Participate in analysis and design discussions to understand end-user requirements and use cases, then translate that into a pragmatic and effective technical solution.
- Involved at all stages of application development, from UI Design to final testing.
- Review application specifications file (UI design, System requirements and Graphics resources). Ensure maintainable, scalable, reliable, and secure code.
- Improve code quality through peer reviews and proactive adoption of new processes and tools. Test, integrate, write, troubleshoot, and debug applications.

Qualification

- Aged below 35 years old.
- Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Computer Engineering, IT or related fields
- At least 1 years experience in Swift
- Strong knowledge in Swift
- Knowledge in Objective-C is a plus
- Experienced in using GIT
- Good understanding of Agile software development
- Good attitude, problem solving and communication skill, enjoy facing new challenges, and able to work as a team


Sales Executive

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วางแผนและดำเนินการจัดหาระบบให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้ FoodStory
- จัดทำใบเสนอราคา ตามความต้องการของลูกค้า
- พัฒนาและใช้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการให้คำแนะนำตามความต้องการของลูกค้า
- ส่งมอบและรักษาระดับการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
- รายงานยอดขายรายสัปดาห์ และวิเคราะห์การขายแก่หัวหน้าฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

- สามารถใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเลตได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการจดจำรายละเอียดในการสื่อสารกับลูกค้า และให้ข้อมูลทางเทคนิคแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน
- สามารถบริหารเวลา บริการลูกค้า และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ตามเวลาที่กำหนด
- สามารถทำงานคนเดียวได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับเป็นส่วนหนึ่งของทีม
- สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทำงานคนเดียวได้ในสภาวะเร่งรีบ
- มีความสามารถในการวางแผนกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น การประชุม การจัดอบรม

คุณสมบัติเพิ่มเติม (optional)

- มีประสบการณ์ในด้านการขาย หรือการจัดการร้านอาหาร (หากไม่มีประสบการณ์ทางเรายินดีสอนการทำงานให้)
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งด้านการเขียนและการพูดกับผู้บริหาร
- มีประสบการณ์เชิงลึกในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความสามารถในการตัดสินใจ
- มีประสบการณ์ทำงานในสภาวะที่มีการเติบโตสูงและมุ่งเน้นในประสิทธิภาพการทำงาน
- มีประสบการณ์ในการพัฒนารายงานและตัวชี้วัด
- ส่งมอบและรักษาระดับการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
- หากมีความรู้พื้นฐานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IP และ WIFI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

IT Project Coordinator

Responsibilities

- Implemented platform of application from target customers and decided which appropriately.
- Responded for project management contains; initiating, planning, executing, controlling, and closing the work of a team to achieve specific goals and meet specific success criteria at the specified time.
- Designed the management documentation containing; Project Schedule, Communication Plan, Risk Management Plan, and Scope of Work. 
- Proper resource allocation for each project to be ready to efficiently work.
- Reviews deliverables prepared by team before passing to client.
- Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget.
- Ensure high quality solutions by implementing proper quality assurance process.
- Responded for enterprise customers in order to present the system including get to know their business requirements.
- Implemented total management process each project to be complete by customer’s needs.
- Effectively communicate and maintain relationships with team members and business stakeholders.

Qualifications

- Bachelor’s Degree Business Management, Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related fields.
- At least 1 years experience in IT related field.
- Experienced in Project Coordinator, project planning and estimation.
- Strong communication skills,analytical thinking, problem-solving.
- Skills, Leadership,team management skills and able to work under pressure within deadlines.
- Communicate in English is a must.

Backend Developer

Responsibilities

- Develop API to meet both functional and non-functional requirements--including, but not limited to, quality, security, and performance within committed time frame.
- Work closely with scrum masters and product owners to understand business goals and system requirements.
- Communicate constantly with product owner to understand and measure business requirements and values of developed features.
- Contribute ideas (technological and product) to enhance the overall service experience.

Qualifications

- 3-5 years of experience in backend
- Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Engineering, Computer Sciences, Information System, or related fields.
- Strong experience in backend technologies including PHP and Node.js
- Strong knowledge of developing with MVC framework and OOP.
- Fast Learner, Leadership, Communication, Analytical Thinking and Service Minded
- Good Attitude and able to work as part of a team.

Marketing Manager

Responsibilities

- Develop and implement marketing strategies including planning, organizing, public relations, and digital initiatives to sustain, build brand awareness to drive business growth
- Develop and effectively execute all marketing plan programs, including consumer promotion, PR initiative, and social media program
Work closely with sales team to develop go-to-market strategies and tactics to support new launches and existing core product, monitor brand performance to improve sales
- Analyse the market trend, competitor’s performance and historical data for developing the branding strategy
- Manage the marketing budget and P&L for events, campaigns and promotions across the business to ensure that spending is on target
- Measure all marketing campaigns and evaluate against goals 
- Conduct market research to anticipate market trends and understand consumer behavior

Qualifications

- Bachelor’s degree or Master’s degree in Marketing or related field
- Minimum 5 years’ experience in
- Marketing / Brand Management or related field
- Excellent in interpersonal & communication.
- Strong presentation, influencing and coordination skills.
- Strong analytical marketing knowledge.
- Goal and result oriented.
- Familiar with Digital platform such as Facebook, Instagram, Google analytic etc.

Business Development

Responsibilities

- To develop business plans and sales strategies for the products and services.
- To work closely to pitch solutions to end customers and channel partners.
- Understand business needs gather business requirements for system development.
- Design, modify, create business process to implement business transformation solutions.
- Control scope of the project in order to meet the project timeline.
- Work with product team to build product features / platform, mechanics to meet customers’ needs to gain competitive advantage over rival apps.
- Build relationships and work closely with internal and external stakeholders.

Qualifications

- Degree in computer science, software development, business an advantage
- Experience in selling IT solutions to corporate customers.
- Experience 1 - 3 years experience.
- Keen in business development.
- Good problem solving and analytical skills.
- Good understanding of product management and development process.
- Outstanding communication and interpersonal abilities.

Android Developer

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- พัฒนา Application ตามความต้องการของบริษัท
- ประเมิน และวางแผนการทำงานของตนเอง
- เรียนรู้และพัฒนาตนเองร่วมกันกับทีม

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในการพัฒนา Application ด้วย Kotlin อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีความชำนาญในเรื่อง Fragment / Activity Lifecycle
- พัฒนา Application โดยใช้ 3rd party library (Retrofit2, Glide, Koin, etc.)
- ใช้และพัฒนา Application ด้วยโครงสร้าง MVP, MVVP, Clean Architecture
- เข้าใจ UX / UI ของ Android เป็นอย่างดี
- ใช้ Developer Tools เป็นประจำ (Bitbuket, Source Tree, Jira, Asana, Figma, etc.)