ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

บริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จำกัด

เป็นบริษัทชั้นนำที่พัฒนาโปรแกรมมือถือที่จะช่วยบริหารการ จัดการร้านอาหารและให้คำปรึกษากับลูกค้าแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ เรามีทีมงานที่มี ความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์การทำงานจากองค์กรขนาดใหญ่ที่หลาย ๆ คนรู้จักกันดี ในบริษัทมหาชนต่างๆ จุดมุ่งหมายของเราคือการพัฒนา Application เพื่อตอบสนองความ ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบของภาพลักษณ์และการบริหารการจัดการในธุรกิจ เพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด


FoodStory คือระบบสำหรับเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ที่จะช่วยบริหารการจัดการภายในร้าน แบบมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Business Report หรือในด้านของ Marketing ที่จะสามารถทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถ เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและเข้าถึงผู้บริโภคได้แบบ Real-Time.

Customer Support (Training & IT Support) - BKK

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ให้คำปรึกษา และ ตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ผ่านโทรศัพท์, Line@ และ FB messenger
- ทำการบันทึกการทำงานผ่านระบบ Online ในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถเรียนรู้ และ ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ต่างของระบบให้ทำงานตามที่ออกแบบไว้
- เขียนอธิบายวิธีการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านอาหารผ่าน Application FoodStory Owner
- ออกไปติดตั้ง / บำรุงรักษา / สอนวิธีการใช้งาน ระบบร้านอาหารที่สำนักงานหรือร้านของลูกค้า
- ออกแบบ และให้คำปรึกษา การวางระบบ network สำหรับร้านอาหารของลูกค้า

คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีทักษะในการสื่อสาร, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และชอบทำงานเป็นทีม
- สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบจัดการร้านอาหาร หรือ POS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Network/IT Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ


PHP Web Developer (Full Stack)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- พัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP CSS และ JavaScript
- พัฒนา API ด้วยภาษา PHP สำหรับเชื่อมต่อกับ Mobile Application หรือ Web Application
- ประเมินระยะเวลาในการจัดทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแจ้งให้ทางทีมงานขาย และทีมการตลาดทราบ
- รับผิดชอบจัดทำงานให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ร่วมกับทีมพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง
- แก้ไข Bug ตามที่ได้รับแจ้งจากทีมทดสอบระบบ
- ติดต่อ ผสานงานกับทีม IT ของลูกค้า สำหรับทำการเชื่อมต่อ API
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้การทำงานให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP CSS และ JavaSctipt ได้
- มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล สามารถเขียน Query ด้วยภาษา SQL ได้เป็นอย่างดี
- สามารถออกแบบฐานข้อมูล และวิเคราะห์การทำงานของระบบได้เป็นอย่างดี
- รักในการพัฒนาระบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม
- ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม (optional)

- มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ โดยใช้ Laravel Framework / Boostrap / Vue.js


Quality Assurance (QA) - Mobile and Web Application Tester

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ออกแบบ Test Cases, Test Plans, Test Reports
- ตรวจสอบและทบทวนความต้องการของระบบ จัดทำเอกสารผลการทดสอบ
- ทดสอบโปรแกรมและวิเคราะห์ผลการทดสอบ
- ตรวจสอบคุณภาพของระบบและรายงานไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบระบบการใช้งานจริง ติดตามผลการทดสอบ และสรุปผลการอนุมัติก่อนการส่งมอบ
- สามารถสอนการใช้งานให้แก่ลูกค้า และมีความรู้เชิงเทคนิค
- หากมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- ทำงานร่วมกับทีมตามระยะเวลาที่ประเมินไว้ จัดการตารางงาน
- ทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์เพื่อทำแผนการทดสอบระบบ
- พัฒนาแผนการทดสอบแอพลิเคชัน ระบบ และกระบวนการทดสอบ
- พัฒนา Test Scenarios, Test Cases และ Test Plan
- มีทักษะในด้านการสื่อสารกับลูกค้า


iOS Developer

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- พัฒนาและออกแบบ Mobile Application ให้เป็นไปตาม Specifications ที่กำหนดไว้
- ดูแล, ควบคุมและปรับปรุง Code ให้มีคุณภาพที่ดี ง่ายต่อการพัฒนาต่อไป
- ทำงานด้วยรูปแบบของ Agile Methodology

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในการพัฒนา iOS ด้วยภาษา Objective-C หรือ Swift
- มีประสบการณ์ในการใช้ XML, JSON, iOS Framework ต่างๆ
- มีความรู้ในเรื่องของ SVN, GIT
- สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้


Sales Executive

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วางแผนและดำเนินการจัดหาระบบให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้ FoodStory
- จัดทำใบเสนอราคา ตามความต้องการของลูกค้า
- พัฒนาและใช้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการให้คำแนะนำตามความต้องการของลูกค้า
- ส่งมอบและรักษาระดับการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
- รายงานยอดขายรายสัปดาห์ และวิเคราะห์การขายแก่หัวหน้าฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

- สามารถใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเลตได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการจดจำรายละเอียดในการสื่อสารกับลูกค้า และให้ข้อมูลทางเทคนิคแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน
- สามารถบริหารเวลา บริการลูกค้า และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ตามเวลาที่กำหนด
- สามารถทำงานคนเดียวได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับเป็นส่วนหนึ่งของทีม
- สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทำงานคนเดียวได้ในสภาวะเร่งรีบ
- มีความสามารถในการวางแผนกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น การประชุม การจัดอบรม

คุณสมบัติเพิ่มเติม (optional)

- มีประสบการณ์ในด้านการขาย หรือการจัดการร้านอาหาร (หากไม่มีประสบการณ์ทางเรายินดีสอนการทำงานให้)
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งด้านการเขียนและการพูดกับผู้บริหาร
- มีประสบการณ์เชิงลึกในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความสามารถในการตัดสินใจ
- มีประสบการณ์ทำงานในสภาวะที่มีการเติบโตสูงและมุ่งเน้นในประสิทธิภาพการทำงาน
- มีประสบการณ์ในการพัฒนารายงานและตัวชี้วัด
- ส่งมอบและรักษาระดับการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
- หากมีความรู้พื้นฐานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IP และ WIFI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน