3 ขั้นตอนสั่งซื้อง่ายๆ

สั่งซื้อสินค้า

1. ล็อกอินบน เว็ปไซต์ foodstorymarket.com
2. เลือกสั่งซื้อสินค้า มุมบนด้านขวา

ยืนยันสั่งซื้อ

1. ปรับจำนวนสั่งซื้อ และเลือกสั่งซื้อ
2. ตรวจสอบข้อมูล เลือกยืนยันการสั่งซื้อ

รับสินค้า

1. ที่รายการสั่งซื้อ เลือกรับของ
2. เช็คสินค้าที่ได้รับ เลือกยืนยันรับสินค้า

กรณีสินค้าที่ได้รับมีปัญหา

คุณสามารถให้ทีมงานส่งสินค้าใหม่มาให้ทันที หรือยกเลิกสินค้านั้นๆ

กรณี 1 เลือกรับสินค้าใหม่

1. ที่สินค้า ปรับจำนวนที่ได้รับ
3. เลือกรอส่งใหม่

กรณี 2 ยกเลิกสินค้า

*หมายเหตุ สามารถใช้ FoodStory App ยืนยันรับของได้เฉพาะกรณีที่ได้รับสินค้าครบตามจำนวนที่สั่งเท่านั้น
1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
3. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ
4. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย
สอบถามยอด และแจ้งชำระเงินได้ที่ LINE Official Account FoodStory Market
© Living Mobile Co., Ltd. | All Rights Reserved