Help Center

การแก้ปัญหาเบื้องต้นคู่มือการใช้งานทั่วไป
การแก้ปัญหา Softwareการแก้ปัญหา Hardware
Last Update :
March 26, 2018

ปิดรอบไม่ได้ (ขึ้นว่ามีบิลค้างอยู่)

การแก้ไขปัญหาการปิดรอบการขายไม่ได้

การแก้ไขปัญหาการปิดรอบการขายไม่ได้

1.ดูรูปบิลด้านขวามือบน ดูว่ามีตัวเลขขึ้นอยู่หรือป่าว 
  • ถ้ามีให้จ่ายบิลจนว่าไม่มีตัวเลขขึ้น
2.ดูรูปดาวด้านซ้ายมือบน ดูว่ามีตัวเลขขึ้นอยู่หรือป่าว 
  • ถ้ามีให้ดูที่บิลส่งไม่สำเร็จ
  • ถ้ามีตัวเลขอยู่ให้ตรวจสอบอินเตอร์เน็ตว่าใช้ได้หรือไม่ เช่น เปิด www.youtube.com , www.google.co.th 
  • ถ้าเปิดไม่ได้ให้ใช้เน็ตจากแหล่งอื่น เช่น Hotspot จากมือถือของคุณ เพื่อส่งบิลทั้งหมดขึ้น Server
มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
More From HELP

ความช่วยเหลืออื่น ที่คุณอาจสนใจ