Help Center

การแก้ปัญหาเบื้องต้นคู่มือการใช้งานทั่วไป
การแก้ปัญหา Softwareการแก้ปัญหา Hardware
Last Update :
March 12, 2018

พิมพ์ไม่ออก หรือ หาเครื่องพิมพ์ไม่เจอ

การแก้ปัญหาพิมพ์ไม่ออก หรือ หาเครื่องพิมพ์ไม่เจอ

การแก้ปัญหาพิมพ์ไม่ออก หรือ หาเครื่องพิมพ์ไม่เจอ

1.ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ว่ามีไฟสีเขียวขึ้นตรงช่อง Power หรือไม่
2.ตรวจสอบ IP Address ของเครือข่ายที่ IPAD เชื่อมต่ออยู่

โดยไปที่ ตั้งค่า > WiFi > กดปุ่มรูปตัว i หลังชื่อ WiFi ที่เชื่อมต่ออยู่

3.ตรวจสอบ IP Address ที่เครื่องพิมพ์

ปิดเครื่องพิมพ์ > กดปุ่ม Feed ค้างโดยไม่ต้องปล่อย > เปิดเครื่องพิมพ์ จะมีกระดาษออกมา 1 แผ่น > ให้กดปุ่ม Feed อีก 1 ครั้ง เพื่อให้ไฟที่ขึ้นตรง Error หายไปและจะมีกระดาษออกมาอีก 1 แผ่น > ให้สังเกตที่กระดาษแผ่นแรกจะมี IP Address อยู่ด้านบน แล้วนำมาเปรียบเทียบกับ IP Address ใน iPad ว่าเลข 3 ชุดแรกตรงกันหรือไม่

4.ดูไฟด้านหลังปริ้นเตอร์ว่ามีไฟช่องแลนเป็นสีเขียวหรือไม่
5.ตรวจสอบสายแลนจากเครื่องพิมพ์จนถึง Router ว่ามีจุดชำรุดหรือไม่
มั่นใจด้วยมาตรฐาน ที่ระดับองค์กรชั้นนำที่เลือกใช้เรา
More From HELP

ความช่วยเหลืออื่น ที่คุณอาจสนใจ